Alle deltakere på Vestcup 2021 må ta hensyn til gjeldende smittevernsregler. For å gjøre dette mulig har vi delt spillerne inn i 4 kohorter. I tillegg har vi følgende regler:

 

Regel 1: Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer.

Regel 2: I Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er det påbudt å bruke munnbind i kollektivtrafikken og drosjer. Påbudet gjelder også innendørs på Vestcup der det ikke er mulig å overholde koronameteren. Vi ber dere derfor innstendig om å overholde koronameteren når dere ikke er i spill på banen.

Regel 3: Publikum må registrere seg ved inngangen for evt. smittesporing (dette gjelder alle haller).

Regel 4: Publikum må overholde koronameteren, f.eks ved å benytte annet hvert sete!

Regel 5: I Stavanger idrettshall har vi en en inngang (til venstre) og en utgang (i midten). I tillegg har vi en trappegang for kvinner (bak sekretariat) og en trappegang for herrer (bak kiosk). Dette er for tilgang til banene.

Regel 6: Garderobene er stengt!

Regel 7: Vi følger ellers den nasjonale planen for gradvis gjenåpning av samfunnet. For gjeldende nasjonale regler og smitteverntiltak, se helsenorge.no. Her finner du også hva som gjelder for vårt arrangement.

 Smittevernplakat_spillere.PNG