For Vestcup 2021 har vi delt spillerne inn i 4 kohorter.

Mini spiller i Ynglingehallen

JU15 og JU17 spiller i Vikinghallen

GU17 og herrer spiller i venstre del av Stavanger Idrettshall på bane 1 - 6.

Damelagene og Sitcup spiller i høyre del av Stavanger Idrettshall bane 7 - 12.

 

Hall og banenummer er angitt i Profixo på kampskjema: https://www.profixio.com/app/matches/vestcup-2021

 

Banenummer benyttet i kampoppsett er fordelt i hallen slik følgende skisse viser.

Garderobene i hallen befinner seg under tribunene på samme nivå som banene, men de er dessverre stengt pga koronarestriksjoner.

banenummerering.png


 Det rigges til vanlige volleyballbaner på bane 1 - 12.