oppdatert:06.08.2004
Hilsen fra Ordføreren i Stavanger !

Velkommen til Stavanger

Det er en stor glede å ønske dere alle hjertelig velkommen til Stavanger.

Ikke minst gleder det meg at KFUM Stavanger – Volleyball atter en gang har påtatt seg ansvaret for et større volleyballarrangement. Denne gangen er det Norgesmesterskap Junior 19.

Som ordfører setter jeg utrolig pris på det betydelig arbeide som frivillige lag og foreninger legger ned i vårt lokalsamfunn. Stavanger kommune har som målsetting å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge, og denne målsettingen er det ikke mulig å få til uten et godt og aktivt foreningsliv i kommunen. I så måte er KFUM Stavanger Volleyball et godt eksempel på en aktiv lokal klubb som er preget av dyktige og motiverte medlemmer.

 Det er mye jeg skulle ønske dere fikk anledning til å oppleve av regionen vår, men et kort og hektisk NM-arrangement innbyr neppe til de store utfluktene. Jeg vil om ikke annet oppfordre dere til en liten byvandring i Stavanger sentrum, som kan by på et mangfold av tilbud som savner sidestykke i Norge.

 Jeg håper dere får et vellykket mesterskap preget av sportslige og sosiale opplevelser slik at det blir et minnerikt besøk for alle deltagere.

Med sportslig hilsen

Leif Johan Sevland
Ordfører

 

 

http://www.stavanger.kommune.no/