oppdatert:06.08.2004
Reglement
Alle lag skal stille med reglementerte spilledrakter

Et lag kan maksimalt bestå av 15 spillere, dog bare 12 i samme kamp. Liberospiller kan variere fra kamp til kamp.

Aldersbetegnelsen 19 er bestemt utfra fødselsår og for sesongen 2002/03 er Junior 19 spillere født i 1983 eller senere.

Netthøyder : Jenter 2,24 m   Gutter  2,43 m

Alle kamper spilles best av 3 sett, der de to første spilles til 25, og med ev. avgjørende sett til 15 poeng. Unntak er semifinaler og finaler som spilles best av 5 sett. Bronsefinaler spilles best av 3 sett.

Lagene skal ha minimum 10 minutter oppvarming på banen (felles)

NVBF setter opp puljene.

Rekkefølge av innledende puljespill avgjøres som i en vanlig serie, og bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
a) antall vunne poeng
b) differansen mellom vunne og tapte sett
c) differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
d) antall vunne sett
e) antall vunne spillepoeng

Økonomiske forpliktelser som deltagende lag har pådratt seg i forbindelse med arrangementet (overnatting, mat o.l.) må være betalt før lagets første kamp spilles.

Protest kan leveres dersom en klubb ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig. NVBFs protestreglement gjelder, men med unntak av tidsfrister og appellmulighet. Følgende unntak/tillegg gjelder:
a) protest må leveres skriftlig til en representant for stevnejuryen senest en halv time etter kampslutt
b) dommerne i den aktuelle kampen må rapportere til stevnejuryen umiddelbart etter kampslutt.
c) dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene eller vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
d) avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig
e) det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt iht. gjeldende reglement og spillereglene, av stevnejuryen. Juryens beslutning er endelig.

Det opprettes en stevnejury bestående av NVBF's representant, en representant for arrangøren samt den tilstedeværende dommer med høyest grad/mest erfaring. Juryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, lagenes oppførsel og evt. andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller spillereglene. Juryen kan på eget initiativ ta opp og behandle saker.

Alle lag må ha med seg en ansvarlig leder.

Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer. Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen og innrapportert til NVBF.

Laglederen har plikt til å informere spillerne om turnerings reglement. Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter å kjenne og overholde idrettshallens og overnattingstedenes reglement.