Kampoppsett og resultater er tilgjengelig i Profixio: https://www.profixio.com/app/vestcup_2022

 

Dømming: 
Alle lag må stille med egne dommere og funksjonærer for de kampene de er oppsatt med dømming på i kampoppsettet, men Vestcup kan være behjelpelig med å fremskaffe dommere hvis det gis beskjed på forhånd. 
De lag som ikke stiller opp eller ikke utfører dommer/funksjonærforpliktelsene blir ilagt gebyr på kr. 1000,- i tillegg til at lagene mister prioritet ved senere turneringer.

Drakt:
Vestcup ønsker at volleyball profileres og vises på en positiv og profesjonell måte, og forventer at lagene stiller til oppsatte kamper i ensartede drakter.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss i Vestcup komiteen: Vestcup@Vestcup.com